Защита на личните данни

Личните Ви данни, които вписвате при нас са под закрила на Закона за защита на личните данни.
Ние не разпространяваме по никакъв начин предоставената от Вас информация от личен характер.
Работата с личните Ви данни включва осигуряване на нормална комуникация с Вас при изпълнение на поръчката ви.

От 25-ти май 2018 г. в Република България започна да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR - General Data Protection Regulation).
Приет е от Европейския съюз и има за цел да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни.
Всички данни, чрез които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат име и фамилия, адрес на живеене,
имейл, мобилен телефон, IP адрес.

Какви данни използваме

Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, участвате в томбола и други, можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име,
пощенски адрес, телефонен номер, имейл, предпочитан начин на комуникация, или др.
В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни
съгласно изискванията на нормативната уредба.
Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

Как използваме личните данни

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги.
Възможно е периодично да ги използваме, за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки,
промени в Общите условия или други правила.
В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни, за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности.
Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.
В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни,
за да администрираме тези активности.

Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем
задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (напр. куриерски фирми, сервизи, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

Защита на личните данни


Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки,
за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Период за съхраняване на данните Ви

Съхраняваме данните, докато разполагаме с основание за тяхното съхраняване. Например, направили сте една поръчка като регистриран клиент.
Това Ви включва автоматично в програмата ни за лоялни клиенти и от следващата си поръчка започвате да получавате нарастваща отстъпка.

Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.
Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да поискате поправка, да възразите срещу тяхното обработване
или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до office@malena-shop.bg.
С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла,
използван за регистрацията на акаунта. Запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност
на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.