Връзка с нас 0894 94 95 55 0

Условия за ползване

 

                                                                    Общи условия за ползване на услугите на malena-shop.bg

Към настоящият момент изпълняваме поръчки САМО на територията на Република България. Поръчки направени от други държави
ще бъдат считани за невалидни и евентуалните разходи за възстановяване на сумите по тях ще бъдат за Ваша сметка.

  Молим Ви, да прочетете внимателно тези условия, преди да използвате уеб сайта malena-shop.bg. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате

и се съгласявате с тези условия. В случай, че не приемате тези условия, моля не използвайте този сайт .

 Настоящите Общи условия уреждат отношенията между потребителите на електронни услуги, намиращи се на домейн www.malena-shop.bg от една

страна и Данимарт ООД като собственик на уеб сайт malena-shop.bg от друга страна .

 Тези Общи условия обвързват и се отнасят за всички потребители. С избирането на всяка една хипер-връзка, разположена на страниците на

malena-shop.bg, с изключение на Условия за ползване, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия .

                             "Данимарт" ООД  е регистрирано по Търговския закон на Република България. Седалище и адрес за кореспонденция : гр.Бургас,

                             к-с "Зорница" , бл. 37 ЕИК BG147121885

Данимарт ООД / наричано по-долу " Доставчик " / , като собственик на сайта www.malena-shop.bg / наричан по-долу "Сайта" / дава право на всички

потребители да зареждат и разглеждат всички материали, публикувани в Сайта, само за лична употреба  с нетърговска цел, при условие, че спазват и

се съобразяват с всички авторски права. Не е разрешено материалите в Сайта да бъдат променяни по никакъв начин, да бъдат копирани, или друго с

търговска цел. Употребата на материали от Сайта в други сайтове е забранена. Материалите съдържащи се в този сайт са под закрилата на Закона за

авторското право и сродните му права. Всяка неразрешена употреба е нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други разпоредби

на закона.

 Ограничаване на отговорността

 Данимарт ООД не носи никаква отговорност, при никакви обстоятелства, за каквито и да било щети, включително и не само от употреба и/или

невъзможност от употреба или в резултат на  употреба на Сайта, пропуснати ползи и  загуба на данни, причинени от нормалното използване на Сайта.

При фактическо състояние, че в резултат на използването на Сайта, това доведе до възникване на вреди, нуждаещи се от ремонт, сервиз  или друга

поправка на компютърни компоненти или загуба на данни, Вие поемате цялата отговорност и нужните разходи за възстановяване на всички вреди.

Защита на личните данни

Личните Ви данни, които вписвате при нас са под закрила на Закона за защита на личните данни. Ние не разпространяваме по никакъв начин

предоставената от Вас информация от личен характер. Работата с личните Ви данни включва осигуряване на нормална комуникация с Вас при изпъл-

нение на поръчката ви .

От 25-ти май 2018 г. в Република България започна да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR - General Data Protection Regulation).
Приет е от Европейския съюз и има за цел да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни.
Всички данни, чрез които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат име и фамилия, адрес на живеене,
имейл, мобилен телефон, IP адрес.

Какви данни използваме

Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, участвате в томбола и други, можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име,
пощенски адрес, телефонен номер, имейл, предпочитан начин на комуникация, или др.
В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни
съгласно изискванията на нормативната уредба.
Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

Как използваме личните данни

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги.
Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки,
промени в Общите условия или други правила.
В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни, за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности.
Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.
В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни,
за да администрираме тези активности.

Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем
задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. куриерски фирми, сервизи, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки,
за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Период за съхраняване на данните Ви

Съхрабяваме данните, докато разполагаме с основание за тяхното съхраняване. Например, направили сте една поръчка като регистриран клиент.
Това Ви включва автоматично в програмата ни за лоялни клиенти и от следващата си поръчка започвате да получавате нарастваща отстъпка.

Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.
Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да поискате поправка, да възразите срещу тяхното обработване
или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до office@malena-shop.bg.
С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла,
използван за регистрацията на акаунта. Запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност
на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.

 

Ценова политика на сайта

Доставчикът има право да променя цените на стоките в сайта по своя преценка и по всяко време, без да дължи предварително уведомление

на потребителите. Потребителят заплаща цената, която е била актуална към момента на сключване на договора. При случайно допуснати

технически грешки при попълване на цени в сайта, доставчикът може да откаже да изпълни поръчка, без да дължи обезщетение по никакъв начин,

освен възстановяване на  платени суми от потребителя, ако има такива.


Последна актуализация 24.05.2018 г.