Условия за ползване

 

                                                                    Общи условия за ползване на услугите на malena-shop.bg

Към настоящият момент изпълняваме поръчки САМО на територията на Република България. Поръчки направени от други държави
ще бъдат считани за невалидни и евентуалните разходи за възстановяване на сумите по тях ще бъдат за Ваша сметка.

  Молим Ви, да прочетете внимателно тези условия, преди да използвате уеб сайта malena-shop.bg. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате

и се съгласявате с тези условия. В случай, че не приемате тези условия, моля не използвайте този сайт .

 Настоящите Общи условия уреждат отношенията между потребителите на електронни услуги, намиращи се на домейн www.malena-shop.bg от една

страна и Данимарт ЕООД като собственик на уеб сайт malena-shop.bg от друга страна .

 Тези Общи условия обвързват и се отнасят за всички потребители. С избирането на всяка една хипер-връзка, разположена на страниците на

malena-shop.bg, с изключение на Условия за ползване, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия .

                             "Данимарт" ЕООД  е регистрирано по Търговския закон на Република България. Седалище и адрес за кореспонденция : гр.Бургас,

                             к-с "Зорница" , бл. 37 ЕИК BG147121885

Данимарт ЕООД / наричано по-долу " Доставчик " / , като собственик на сайта www.malena-shop.bg / наричан по-долу "Сайта" / дава право на всички

потребители да зареждат и разглеждат всички материали, публикувани в Сайта, само за лична употреба  с нетърговска цел, при условие, че спазват и

се съобразяват с всички авторски права. Не е разрешено материалите в Сайта да бъдат променяни по никакъв начин, да бъдат копирани, или друго с

търговска цел. Употребата на материали от Сайта в други сайтове е забранена. Материалите съдържащи се в този сайт са под закрилата на Закона за

авторското право и сродните му права. Всяка неразрешена употреба е нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други разпоредби

на закона.

 Ограничаване на отговорността

 Данимарт ЕООД не носи никаква отговорност, при никакви обстоятелства, за каквито и да било щети, включително и не само от употреба и/или

невъзможност от употреба или в резултат на  употреба на Сайта, пропуснати ползи и  загуба на данни, причинени от нормалното използване на Сайта.

При фактическо състояние, че в резултат на използването на Сайта, това доведе до възникване на вреди, нуждаещи се от ремонт, сервиз  или друга

поправка на компютърни компоненти или загуба на данни, Вие поемате цялата отговорност и нужните разходи за възстановяване на всички вреди.

Защита на личните данни

Личните Ви данни, които вписвате при нас са под закрила на Закона за защита на личните данни. Ние не разпространяваме по никакъв начин

предоставената от Вас информация от личен характер. Работата с личните Ви данни включва осигуряване на нормална комуникация с Вас при изпъл-

нение на поръчката ви .

Ценова политика на сайта

Доставчикът има право да променя цените на стоките в сайта по своя преценка и по всяко време, без да дължи предварително уведомление

на потребителите. Потребителят заплаща цената, която е била актуална към момента на сключване на договора. При случайно допуснати

технически грешки при попълване на цени в сайта, доставчикът може да откаже да изпълни поръчка, без да дължи обезщетение по никакъв начин,

освен възстановяване на  платени суми от потребителя, ако има такива.


Последна актуализация 21.03.2016 г.